Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nedir?10.05.2019Kategori : Tıbbi Bölümler

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nedir? Neye Bakar?

Endokrin Nedir?

Endokrin, iç saglı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir.İç salgı bezleri horman sentezi ve hormon salgısı yaparlar.
Hormonlarımız vücüttaki metabolizma etkinliklerini kontrol eder ayrıca vücut için gerekli olan enerjiyi üretmeye ve besin maddelerinden gelen vitamin ve mineralleri vücuttaki diğer organlara uygun  bir şekilde dağıtımındanda sorumludurlar.İç salgı bezleri, hormonlar ve metabolizma düzgün çalışmaz ise bir takım hastalıklar meydana gelir.

Endokrinoloji bilimi, iç salgı bezlerini, hormonları, metabolizma haraketlerini, bu sistemin düzgün çalışmaması sonucunda meydana gelen hastalıkları içine alır ve inceler.

İç salgı : Vücuttaki salgıbezlerinin, doğrudan kana karışacak biçimde çıkardıkları salgıdır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kapsamına Giren Hastalıklar ;

Hipofiz Bezi Hastalıkları
Hipofiz bezi yetersizliği (HİPOPİTUİTARİZM)
Prolaktin (süt hormonu) hormon fazlalığı (PROLAKTİNOMA)
Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG HASTALIĞI)
Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (AKROMEGALİ)
Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy (daha çok pediatrik endokrinoloji konusu olmakla birlikte bazen erişkinde de görülebilir)
Şekersiz şeker hastalığı (DİYABETES İNSİPİDUS)
Tiroit Bezi (Guatr) Bezi Hastalıkları
Guatr (Tiroit bezi büyümesi)
Tiroit bezi fazla çalışması ( HİPERTİROİDİ/ zehirli guatr)
Tiroit bezi az çalışması (HİPOTİROİDİ)
Nodüllü tiroit hastalıkları
Tiroit bezi iltihabi hastalıkları (TİROİDİTLER)
Hashimoto hastalığı
Tiroit kanserleri
Paratiroid Bezi Hastalıkları
Paratiroid hormon fazlalığı (HİPERPARATİROİDİ)
Paratiroid hormon eksikliği (HİPOPARATİROİDİ)
Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Veya Sürrenal) Hastalıkları
Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG SENDROMU)
Kortizol hormon eksikliği (ADDİSON HASTALIĞI)
Aldosterone hormon fazlalığı (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SENDROMU)
Adrenalin hormon fazlalığı (FEOKROMOSİTOMA)
Yumurtalıklar (Over) Ve Hastalıkları
Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (HİPOGONADİZM)
Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)
Tüylenme (HİRSÜTİZM)
Testis Ve Hormonları
Testosterone hormon eksikliği (HİPOGONADİZM)
Erkekte meme büyümesi (JİNEKOMASTİ)
Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosterone eksikliği)
Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (HİPOGONADİZM)
ENDOKRİNOLOJİNİN İLGİLENDİĞİ METABOLİK VE DİĞER  HASTALIKLAR
Şeker hastalığı (DİYABET)
Şeker düşmeleri (HİPOGLİSEMİLER)
İnsülin direncisendromu (METABOLİK SENDROM) (obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi…)
Kilo sorunları özellikle fazla kilo (OBEZİTE) ve beslenme, kilo kontrolü
Gebelikte gebelik diyabeti ve gebelerde tiroit hastalıkları
Kemik erimesi (OSTEOPOROZ)
Bazı vitamin ve minerallerle ilgili hastalıklar (özellikle D vitamini ve kalsiyum metabolizması)
Kolesterol ve kan yağlarının (Trigliserid) yüksekliği
Ürik asit yüksekliği
Endokrinolojik tümöral hastalıklar (NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER)

(Hastalıkların listesi kaynağı :http://www.memorial.com.tr)

Rasgele Makaleler

Troponin testi nedir? neden yapılır?

Troponin testi nedir? neden yapılır?

Troponin testi nedir ? Şiddetli veya daha düşük göğüs ağrısı şikayeti olan hastalarda ağrıların kalp krizinden , kalp damar tıkanıklığınd...

Patoloji Nedir?

Patoloji Nedir?

PATOLOJİ : Hastalıkların vücut organizmalarının yapılarında meydana getirdiği bozuklukları inceleyen bir tıp dalıdır.Bir diğer adıda “...

Dalak nedir? görevleri nelerdir?

Dalak nedir? görevleri nelerdir?

Dalak, vücudun sol tarafında bulunan ve kan dolaşım sistemi içinde yer alan bir bezdir.Dalak aşağı yukarı yumruk büyüklüğündedir ortalama ağ...

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri; Ruh sağlığı ve akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan bilim ve hekimlik dalıdır. İnsanın davranış di...

Kategoriler