Tipoloji nedir?

Tipoloji nedir? 30.10.2023 Kategori : Psikiyatri - Psikoloji

Tipoloji, şekil ve karakter anlamında “typos” ile ilim, söz, akıl, düşünce gibi br çok anlama gelen Yunanca “logos” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan insan tiplerini belirleme ve ayırt etme metodudur. İnsan tiplerini ayıran ve sınıflandıran bir ilim olarak tipoloji, farklar psikolojisinde bir sistemdir.

İnsanları, karakter özelliklerine göre sınıflandıran tipoloji, daha ziyade karakteroloji adıyla tanınır.

Bazı psikologlar, Kretschmer ve Sheldon'un insan sınıflandırmalarını tipoloji; Heymaus ve Wiersma'ninkilerini de karakteroloji olarak adlandırırlar. Kretschmer ve Sheldon'un tipolojileri, beden tipleriyle pisişik tipler arasında bağlantı kurmak amacını güder.

Onların nazarında, somatik tip (beden yapısı), ruhi özellikleri belirler. Kretschmer 1925'lerde, hastanesindeki hastalar üzerindeki araştırmaların da onların beden yapıları ile psikolojik özellikleri arasında bir ilişki olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Rasgele Makaleler

Uranüs nedir?

Uranüs nedir?

Uranüs, Güneş Sistemi'ne dahil gezegenlerden bir gezegendir. Güneş'ten uzaklık sırasına göre 7. gezegendir. Uranüs 13 Mart 1781'...

Tomografi Nedir?

Tomografi Nedir?

Tomografi nedir? nasıl çekilir? Tomografi kelimesi dilimize Fransızca “tomograpie” kelimesinden geçmiş bir tıp terimidir. To...

MHRS Hastane Randevu Alma

MHRS Hastane Randevu Alma

Açılımı "Merkezi Hekim Randevu Sistemi"  olan MHRS,  Sağlık Bakanlığının hastanelerde randevu sırası oluşumunu engellemek, vatandaşların tel...

Elektrokardiyografi nedir?

Elektrokardiyografi nedir?

Elektrokardiyografi (Ekg) Nedir, Nasıl Yapılır? Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır? Kısa adı (EKG) olan Elektrokardiyografi kalp k...

Kategoriler

 • Genel Bilim
 • Psikiyatri - Psikoloji
 • Tıbbi Tahliller
 • Hastalıklar
 • Tıbbi Bölümler
 • Güncel Sağlık
 • Anatomi - Organlar
 • Kimya
 • Fizik
 • Biyoloji
 • Sağlık Hesaplamaları